Ogłoszenie

Szanowni udziałowcy niniejszym informujemy że na tablicy ogłoszeń naszego zakładu wywieszono zawiadomienie o przetargu na sprzedaż 4 udziałów spółki.W przetargu mogą uczestniczyć tylko udziałowcy.

Zarząd

PUP "POM" Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 30
47-300 Krapkowice

e-mail: biuro@pomkrapkowice.pl
77 466 16 04
608 634 715

77 466 16 03 (fax)

© 2018 by POM Krapkowice. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona WWW wykonana przez: A.I.FIA